Z izjemami Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se dovoljuje sodelovanje med pravnimi osebami, na primer za namen nudenja malic podjetjem v gostinskih lokalih.

Če je gostinski lokal sklenil pogodbo le z enim podjetjem, lokal ni bil opredeljen kot javni prostor, zato omejitve zbiranja po odloku ministrstva za notranje zadeve glede števila oseb v prostoru niso veljale. Seveda je v tem primeru treba spoštovati vsa priporočila NIJZ glede zadrževanja posameznikov v prostoru.

Če pa je gostinec sklenil pogodbo z več podjetji za nudenje malic, postane gostinski obrat javni prostor, kjer pa je treba upoštevati odlok ministra za notranje zadeve o številu oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo na javnem prostoru, v lokalu. To število je bilo več mesecev nič, od 15. februarja 2021 dalje pa 10.


Več o tem ...

Preberite tudi