Ne glede na določbe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, za Obalno-kraško regijo velja omejitev gibanja samo znotraj regije, razen v primeru izjem in prepoved zbiranja. Prehajanje meje te regije je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku z dokazilom o cepljenju proti covidu-19, negativnim rezultatom PCR ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur, potrdilom o pozitivnem rezultatu testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilom zdravnika, da je prebolel covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Pri prehajanju med obalno-kraško regijo in drugimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja ene od 12 izjem, in lastnoročno podpisano izjavo. Izjava ni potrebna za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog ter za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Ta odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do 5. marca 2021. Več o odloku

Preberite tudi