Regijski posvet zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, z.o.o.

Zadružna zveza Slovenije v začetku decembra 2021 pričenja z letnimi regijskimi posveti za zadruge članice zveze in njihove člane. Zaradi trenutnih epidemioloških bodo posveti potekali preko spleta.

Posvet za zadruge iz LJUBLJANSKE, KAMNIŠKO-ZASAVSKE, GORENJSKE, JUŽNO-PRIMORSKE, SEVERNO-PRIMORSKE IN NOTRANJSKE REGIJE bo potekal

v sredo, 1. decembra 2021 s pričetkom ob 10. uri.

Posvet bo poleg že tradicionalnih vsebin vključeval tudi aktualne tematike s področja kmetijstva in digitalizacije. Kot vsako leto bo predstavljeno poslovanje zadrug članic Zadružne zveze Slovenije. Na posvetu bodo sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bodo predstavili vsebine novega strateškega načrta SKP in aktualnih javnih razpisov. Za odgovore na aktualna vprašanja v zvezi z izplačili, bodo na posvetu prisotni predstavniki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V sklopu posveta je predvideno tudi predavanje na temo digitalizacije zadrug pod naslovom Celosten pristop k digitalizaciji kmetijskih zadrug.

Člani in zaposleni zadrug se prijavite preko vaše zadruge.

PROGRAM:

10.00 – 10.10

Uvodni pozdravi

Borut Florjančič, predsednik ZZS,

dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

10.10 – 10.55

Strateški načrt SKP 2023 – 2027 in javni razpisi 2021-2022

Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo MKGP

10.55 – 11.10

Vprašanja predstavnikom MKGP in AKTRP

strokovne službe MKGP in AKTRP

11.10 – 11.25

Predstavitev spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Tjaša Perković, vodja sektorja za finančne spodbude

11.25 – 11.40 Celosten pristop k digitalizaciji kmetijskih zadrug

dr. Domen Kos in Andrej Špik, MBA - IPM Digital, inštitut za digitalizacijo

11.40 – 11.55

Finančno in blagovno poslovanje članic ZZS 2020

Barbara Fekonja, Matjaž Podmiljšak

11.55 – 12.05

Predstavitev storitev Deželne banke Slovenije

mag. Barbara Cerovšek Zupančič, članica uprave

12.05 – 12.15

Digitalne vsebine ČZD Kmečki Glas

Tevž Tavčar, direktor

12.15 – 12.45

Diskusija in aktualne teme iz regije

Oglejte si tudi