Vsako prvo soboto v juliju skoraj milijarda zadružnic in zadružnikov združenih v tri milijone zadrug po celem svetu obeležuje mednarodni dan zadrug. Tudi slovenske zadružnice in zadružniki. V letošnjem letu Mednarodna zadružna zveza (ICA) obeležuje mednarodni dan zadrug pod sloganom »Skupaj gradimo bolje«, saj želi še posebej opozoriti na posledice, ki jih je pandemija pustila družbi in svetovni ekonomiji ter poudariti, da krizi sledi čas načrtovanja, kako bomo s skupnim nastopom in sodelovanjem bolje sledili spremembam, ki nas čakajo ter se prilagodili na nov izzive.

Zadruge so pomemben člen podeželja in kmetijstva v Sloveniji. Organizirani in izobraženi kmetje so bolj učinkoviti v doseganju ekonomskih, okoljskih in socialnih ciljev. Združevanje omogoča izvajanje novih storitev na različnih področjih. Zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, ki združujejo preko 13.000 kmetov in zaposlujejo 2.600 delavcev, v celotnem slovenskem odkupu dosegajo pomembne tržne deležev vseh kmetijskih panogah. Že v osnovi so zadruge namenjene služiti svojim članom in pristop, ki je namenjen predvsem osredotočanju na skupno dobro, bo za prihodnost še bolj pomemben.

V prihodnje bo potrebno oblikovati smer razvoja, ki bo omogočala dolgoročno stabilno poslovanje zadrug v konkurenčnem okolju, ki se hitro digitalizira in spreminja.

Razvoj mora temeljiti na dobro vzpostavljenem ekosistemu vseh deležnikov, kjer je pomen kmetov in njihovih zadrug prepoznan in spoštovan, ta pa bo služil kot osnova za sodelovanje v kmetijstvu tudi v prihodnje.

Preberite tudi

Od pravilno postavljene kmetijske politike odvisen obstoj pridelave slovenske hrane v prihodnosti

Ljubljana, 3. december 2021 – Na današnjem drugem regijskem posvetu Zadružne zveze Slovenije (ZZS), ki je združil zadružnike iz celjske, koroške-savinjske-šaleške, ptujsko-ormoške, prekmursko-prleške, štajerske, dolenjsko-belokranjske in posavske regije, je glavno vzdušje razprave usmerjala sredina novica o zagotovitvi dodatnih 310 milijonov eurov slovenskih sredstev v strateškem načrtu za obdobje 2023 – 2027.

Preberi več