Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije covid-19.

Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka zaradi epidemije covid-19, če je prišlo do najmanj 30% izpada dohodka glede na povprečje zadnjih treh let 2019-2017.

Upravičenci do finančnega nadomestila so nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so imeli 16. oktobra 2020 v registru kmetijskih gospodarstev vpisane najmanj 0,5 ha površine intenzivnega sadovnjaka jablane.

Višina finančnega nadomestila znaša 2.000 evrov/hektar intenzivnega sadovnjaka jablan.

Več o ukrepu, upravičencih, pogojih in postopku dodelitve finančnega nadomestila najdete na tej povezavi.

Preberite tudi

Od pravilno postavljene kmetijske politike odvisen obstoj pridelave slovenske hrane v prihodnosti

Ljubljana, 3. december 2021 – Na današnjem drugem regijskem posvetu Zadružne zveze Slovenije (ZZS), ki je združil zadružnike iz celjske, koroške-savinjske-šaleške, ptujsko-ormoške, prekmursko-prleške, štajerske, dolenjsko-belokranjske in posavske regije, je glavno vzdušje razprave usmerjala sredina novica o zagotovitvi dodatnih 310 milijonov eurov slovenskih sredstev v strateškem načrtu za obdobje 2023 – 2027.

Preberi več