Zadružna zveza Slovenije je v sredo, 22. 9. 2021 organizirala izobraževanje o učinkoviti vizualni komunikaciji s kmetijskimi izdelki. Predsednik zveze, g. Borut Florjančič je uvodoma poudaril, da so vlaganja v marketing investicija in naložba v prihodnost ter jih v zadrugi ne smemo obravnavati le s stroškovnega vidika.

Strokovnjaki s področja vizualnih komunikacij so uvodoma predstavili osnove vizualne komunikacije prek slikovnih, video in spletnih vsebin ter osnovne korake, kako zgraditi blagovno znamko, ki bo prepoznavna. Dejstvo je, da ni dovolj, da imamo dober izdelek. Potrebno je, da potrošnik prepozna razliko med našim izdelkom in ostalimi alternativami, izdelek je treba ustrezno predstaviti potrošnikom in z njimi vzpostaviti komunikacijo preko t. im. »zdravega marketinga«. Najbolje je, da da izberemo profesionalne izvajalce in k promociji pristopimo celostno. Za dober marketing sta potrebna ideja, dobra zgodba in ustrezna strategija komunikacije.

V nadaljevanju so bili predstavljeni primeri dobrih praks iz podjetja Paradajz d.o.o. in iz treh slovenskih kmetijskih zadrug - Kmečke zadruge Krško, Kmečke zadruge Sevnica in Kmetijske zadruge Tolmin – Mlekarna Planika.

Podjetje Paradajz d.o.o. s paradižniki Lušt stavi na preprosto, privlačno, učinkovito komunikacijo, ki v potrošniku zbudi čustva in asociacijo na določen vonj, okus in teksturo. Podjetje Paradajz komunicira s svojo ciljno publiko preko celega leta, in sicer tako preko družbenih omrežij, kot tudi s komunikacijo od ust do ust, preko tiskanih in digitalnih medijev, osebnih predstavitev na stojnicah ob raznih dogodkih, sponzorstev in tv oglasov.

Kmečka zadruga Krško se je v preteklih letih soočala z izzivi kot so prepočasen razvoj, vse večji stroški pridelave, zastarela zunanja podoba izdelkov in spremenjene navade potrošnikov. Pred tremi leti je vzpostavila novo blagovno znamko vrhunskih vin TURN, za katero stoji zgodba, ki izhaja iz legend lokalnega Leskovškega gradu Šrajbarski turn. Vzporedno z razvojem blagovne znamke vin pa ustvarjajo tudi vinsko turistično destinacijo in nov vinsko-gastronomski center, v katerem izpostavljajo tradicionalne vrednote, vpete med reke, vinograde in gradove.

Kmečka zadruga Sevnica pri »Grajskih mesninah Sevnica« stavi na kakovost izbranih sevniških mesnin. Poudarjajo, da njihove mesne dobrote spominjajo na dobrote pri babici in dedku in da vsebujejo samo lokalno pridelano in predelano meso, sol, poper, česen in veliko truda. V preteklih letih so se posvečali kakovosti svojih izdelkov, v prihodnje pa se bodo osredotočili v večji meri tudi na marketing.

Mlekarna Planika je svojo zgodbo naslonila na tradicijo in kakovost mleka slovenskih krav, ki se pasejo na višini preko 1000 metrov nadmorske višine. Novo celostno grafično podobo je izpeljala iz prvega predstavitvenega plakata in jo dodatno nadgradila. Nova podoba krasi vse izdelke mlekarne in poudarja njihovo lokalno pridelavo, predelavo mleka na tradicionalni način in visoko kakovost vseh njenih izdelkov.

Preberite tudi