Minister dr. Jože Podgoršek se je 12. 2. 2021 mudil na delovnem obisku v Beli krajini. Terenski obisk je bil prvenstveno namenjen seznanitvi s stanjem na področju kmetijsko živilskega sektorja, s poudarkom na sadjarstvu, živinoreji, prireji mleka in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v luči posledic epidemije covid-19 na te sektorje.

Minister je obiskal tudi KZ Metlika, ki se v času epidemije covid-19 prav tako sooča z mnogimi izzivi. Zadruga ima štiri večje programe: vino, mesnine, trgovina in gastro. Minister je predstavil tako imenovane protikoronske ukrepe, ki jih je že sprejela vlada ter tudi tiste, ki jih na ministrstvu še načrtujejo. KZ Metlika je izpostavila tudi težave v vinskem sektorju. MKGP bo za ta sektor pripravil podobne ukrepe, kot v prvem valu epidemije covid-19. Tudi na tem področju je minister izpostavil pomen povezovanja deležnikov v regiji, kjer ima prav zadruga ključno vlogo, saj je lahko nosilec regijskega razvoja. Izpostavil je tudi pomen vključevanja v shemo »Izbrana kakovost«, v okviru katere ministrstvo namenja precejšnja sredstva za promocijo domačih pridelovalcev.

Več o tem ...

Preberite tudi

04.12.2023

Vlada naj z dejanji dokaže, da misli resno

Gospodarske in kmetijske organizacije ter združenja zbrana v t.i. gospodarskem krogu pozdravljajo namero predsednika vlade Roberta Goloba, ki je z novim letom napovedal redna, mesečna srečanja z gospodarstvom, vendar ostajajo previdna spričo dejstva, da se je vlada v preteklosti že večkrat izneverila. V kolikor so obljube predsednika vlade iskrene, naj to dokaže z zamrznitvijo že napovednih dodatnih obremenitev gospodarstva, so bili na novinarski konferenci neomajni predsednice in predsedniki omenjenih organizacij in združenj.

Preberi več

22.11.2023

Zadružniki na regijskih posvetih Zadružne zveze Slovenije izpostavili številne pereče teme kmetijske politike

Ljubljana, 22. november – Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je v prvi polovici novembra 2023 tradicionalno izvedla 5 regijskih posvetov zadrug, kjer smo pregledali aktualne teme s področja kmetijstva in ukrepov kmetijske politike v letu 2023 ter napovedi za leto 2024 kot tudi rezultate poslovanja kmetijskih zadrug. V konstruktivni razpravi ob zaključku posvetov so zadružniki odprli številne pereče teme, ki so jih naslovili zlasti na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Preberi več