Kratke nabavne verige smo poimenovali Zelene verige. Govorimo o sezonski hrani, ki je trajnostno pridelana in predelana ter distribuirana in porabljena v lokalnem okolju. Zelene verige imajo zato izjemen vpliv na kakovost obroka, kar posledično vpliva na zdravje potrošnikov. Gostinstvu in turizmu ter kmetijskim pridelovalcem pa predstavljajo priložnost za povečanje dodane vrednosti. Lokalna potrošnja, z manj prevozi bistveno zmanjšuje ogljični odtis in potrebo po skladiščenju. Z vnaprejšnjimi dogovori med ponudnikom in potrošnikom je možno zmanjševati tudi presežke v predelavi kot tudi odpadno in zavrženo hrano.

Projekt Zelene verige tako spodbuja prehransko suverenost, krepi skrb za okolje in ohranja delovna mesta na podeželju ter s tem urejeno krajino in skladnejši regionalni razvoj.

Partnerji projekta Zelene verige Zadružna zveza Slovenije, Zavod za Šolstvo Republike Slovenije, Turizem Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Zavod GoodPlace, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza Slovenske podeželske mladine, Univerza v Ljubljani EIT Food Hub, Slovenska turistična organizacija in Turistično gostinska zbornica so projekt predstavili na tiskovni konferenci pred pričetkom prve borze Zelene verige na Gospodarskem razstavišču v okviru prvega dne sejma Narava Zdravje.

Alenka Marjetič Žnider, vodja oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo pri ZZS je partnerstvo in sodelovanje pri projektu Zelene verige predstavila in argumentirala z naslednjimi besedami:

»Slovenski kmetje se že 150 let povezujejo v zadruge, z namenom združevanja ponudbe kmetijskih pridelkov, dodajanja vrednosti kmetijskim pridelkom, skupnega nastopa na trgu ter ekonomske krepitve lokalnega okolja, v katerem kmetujejo in živijo. Zadružna zveza Slovenije (ZZS) danes združuje 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki so prisotne v vseh slovenskih regijah. Zadruge, članice ZZS v ponudbi hrane povezujejo 13.500 družinskih kmetij in na slovenskem podeželju zagotavljajo 2.600 delovnih mest. Številne zadruge imajo predelovalne obrate: klavnice, mesno in mlečno predelovalne obrate, vinske kleti, oljarne in druge, v katerih proizvajajo živila vrhunskih blagovnih znamk.

Slovenski kmetje in njihove zadruge so zagotovilo za poenoteno in zanesljivo ponudno lokalne hrane odlične kakovosti, sheme kakovosti (ekološka pridelava, Izbrana kakovost Slovenija, …), sezonsko pestrost, sledljivost porekla ter s kratkimi transportnimi potmi svežost in manj škodljivega vpliva na okolje. So tudi priložnost, da naročniki zmanjšajo število dobaviteljev, poenostavijo naročanje in logistiko ter zmanjšajo zavržke hrane.


BORZA ZELENE VERIGE je odlična priložnost, da se srečata lokalna ponudba in lokalno povpraševanje, ki zagotavljata preživetje in razvoj slovenskim družinskim kmetijam ter s tem poseljenost, slikovitost in socialno varnost našega podeželja.«

Ob tem je javnosti tudi prvič predstavila novo spletno aplikacijo Zadružne zveze Slovenije ZADRUŽNO IZ SLOVENIJE, ki na enem mestu združuje odlično kakovost in slovensko poreklo kmetijskih pridelkov in živil, ki ju zagotavljajo zadruge, članice ZZS.

Spletna aplikacija ZADRUŽNO IZ SLOVENIJE je namenjena ozaveščenemu kupcu, ki išče lokalno in trajnostno pridelano hrano, odločevalcem v ustanovah, ki morajo pri nabavi kmetijskih pridelkov in živil spoštovati javno naročniško zakonodajo in iščejo celovito ponudbo slovenske hrane višje kakovosti iz neposredne bližine ter gostincem, ki svojo prepoznavnost gradijo na ponudbi hrane iz slovenskih surovin, pridelanih na družinskih kmetijah.

Partnerji projekti Zelene verige si želimo, da bi dvakrat letno organizirali borzo ponudbe in povpraševanja po lokalno pridelani hrani. Hkrati je naša vizija, da bi pozno poletna borza po poslovnem - borznem delu, enkrat letno odprla vrata tudi neposrednim potrošnikom v obliki Festivala lokalno pridelane hrane, katerega namen bi bil informiranje in izobraževanje potrošnikov, saj je dobro informiran in izobražen potrošnik tisti, ki posega po kakovostni, lokalno pridelani hrani in nizka cena ni osnovni kriterij za nakup.

Predstavniki pridelovalcev, zbralo se jih je 54 in 8 zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije: KZ Agraria Koper, KZ Selnica ob Dravi, KZ Šaleška dolina, KGZ Sloga Kranj, KZ Sevnica, KZ Laško, KZ Cerklje in KZ Tolmin z blagovno znamko Planika, v borzi vidijo priložnost prodaje, ki temelji na zaupanju. Pridelovalci so predstavili tudi svoje izkušnje in predloge za bodočo direktno prodajo, zlasti javnim šolskim zavodom, ki je vezana na sistem javnega naročanja. Zaupanje med ponudnikom in kupcem je kompleksen odnos, ki se ustrezno razvija, ko je transparenten. In ravno kratke dobavne verige, kot so vzpostavljajo z borzo Zelene verige omogočajo največjo stopnjo transparentnosti, saj lahko kupci enostavno in neposredno pridobijo natančne informacije in vzpostavijo odnos do pridelovalcev in predelovalcev, uporabljenih proizvodnih metod ter na splošno, s standardi in vrednotami, ki jih zagotavljajo členi agroživilske oskrbne verige.


250 predstavnikov šolskih zavodov, zadolženih za prehrano v zavodih so prav tako potencialni kupci lokalno pridelane hrane, so se poleg predstavitve ponuudbe na borzi Zelene verige udeležili tudi Nacionalnega strokovnega posvetu o prehrani otrok in mladostnikov z naslovom Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti z različnih vidikov, ki ga je organiziral Zavod za šolstvo Republike Slovenije. Na posvetu je izpostavljen tako vidik zdravja, kot tudi varnosti, odnosa do hrane do vprašanje transparentnosti v agroživilstvu. Alenka Marjetič Žnider je organizatorjem prehrane predstavila zadružni koncept, vrednote ter novo spletno aplikacijo zadruzno.si, medtem ko sta Janko Skube, direktor KZ Sevnica in Patricija Pirnat iz KZ Agraria Koper predstavila prednosti zadružne ponudbe in izzive s katerimi se soočajo zadruge pri procesih javnega naročanja.


Verjamemo, da bodo organizatorji šolske prehrane pridobljene informacije in udeležbo na borzi Zelene verige - stike s pridelovalci, pri svojem delu v prihodnje koristno uporabili.


Preberite tudi