LJUBLJANA, 20. oktober – Na 51. sejmu Narava-zdravje od 20. - 23. oktobra diši po domačem. Na razstavnem mestu Zadružne zveze Slovenije se namreč predstavlja sedem zadrug s kakovostnimi pridelki svojih članic: sadjem, zelenjavo, mlečnimi in mesnimi izdelki. Da spoznate pravo kakovost svežega, domačega, lokalnega, sledite vonju izvrstnega praženega krompirja, ki ga za obiskovalce v času sejma pripravlja KGZ Sloga Kranj. Zadružna zveza Slovenije s prisotnostjo na sejmu izpostavlja pomembnost vloge, ki jo imajo zadruge v slovenskem prehranskem sistemu.

»Prizadevamo si, da bi prav vsak Slovenec poznal in spoštoval pomen zadružnega sistema, saj nam le-ta zagotavlja trajnostni napredek, samooskrbo in prehransko varnost ter prosperiteto domačega kmetijstva. Zadruge so poslovni sistem, ki diha za kmeta, deluje za kmeta in se razvija za kmeta. So sistem mnogoterih vrednot, ki spodbujajo pravičnost, solidarnost in sodelovanje ter živijo in dihajo za dobro okolja. Kmet je tisti, ki najbolj ve, kako je od okolja, narave odvisen. Zagotovo lahko rečemo, da so najbolj trajnosten in pravičen poslovni sistem, kar ga danes lahko imamo,« poudarja Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, in spodbuja, da se ob obisku sejma zaustavimo na razstavnem prostoru Zadružne zveze Slovenije in pobliže spoznamo tradicijo, vrednote in seveda ponudbo domačih kmetijskih zadrug.


S pridelki svojih članic se na sejmu predstavlja sedem zadrug, in sicer:

Zadružništvo v prihodnjem letu praznuje 150-letni jubilej in s svojo dolgo tradicijo lepo dokazuje nenadomestljivost svoje vloge tako v verigi oskrbe s hrano kot tudi na mnogih drugih področjih.

Zadružništvo ohranja delovna mesta na podeželju, zagotavlja socialno varnost na podeželju, ohranja poseljenosti slovenskega podeželja, njegovo slikovitost in tudi razvoj trajnostne turistične in gastronomske ponudbe. Zato je vključevanje ponudbe kmetijskih pridelkov zadrug v verigo oskrbe s hrano več kot samo horizontalno povezovanje pridelovalcev in rejcev, koncentracija ponudbe in graditev vertikalnih verig. Kmet živi z naravo in je od nje odvisen, zato je zadružništvo tudi skrb za okolje, skrb za dobrobit živali, za samooskrbo s hrano in prehransko varnost države, ki je predpogoj za njeno suverenost.

Delo vsakega kmeta je najbolj poplačano, ko na obrazu kupca zagleda nasmeh zadovoljstva s kupljenim pridelkom oziroma izdelkom.

Dodatne informacije:

Alenka Marjetič Žnider, vodja Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo, alenka.marjetic.znider@zzs.si

O Zadružni zvezi Slovenije

Zadružna zveza Slovenije pospešuje in podpira razvoj zadružništva ter zastopa interese svojih zadrug članic. Zveza združuje 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug, katere skupno odkupujejo in ponujajo kmetijske pridelke od preko 13.000 slovenskih kmetic in kmetov, članov zadrug, ki so hkrati njihovi lastniki, jih upravljajo in z njimi enakopravno poslovno sodelujejo. Temeljna dejavnost zadrug je usmerjena v odkup kmetijskih in gozdarskih pridelkov od lokalnih kmetij, veliko zadrug v sklopu svoje dejavnosti tudi predeluje kmetijske pridelke in jih ponuja na trgu. Zadruge zaposlujejo več kot 2.600 delavcev in so na podeželju pomemben generator razvoja novih delovnih mest.

www.zzs.si

Preberite tudi