Zagotovo tudi vi v zadnjem obdobju podrobno spremljate hitro napredovanje Afriška prašičja kuga (v nadaljevanju APK) v sosednji Hrvaški. Hrvaška je do 17.7.2023 prijavila že 97 izbruhov APK pri domačih prašičih ter tri primere pri divjih prašičih. Eden od potrjenih primerov APK pri divjih prašičih je na območju Karlovške županije in je od meje s Slovenijo oddaljen le približno 50 km. Kot so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je dosledno upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja pri nas zdaj še pomembnejše.

Zaradi stanja glede APK na Hrvaškem se je 17. 7. 2023 sestalo Državno središče za nadzor bolezni (DSNB), ki določilo območje z visokim tveganjem v skladu z 18. členom Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Ta zajema območje 8 lovskih družin, del lovišč s posebnim namenom. Določili so ukrepe na tem območju, mednje sodijo tudi izvajanje aktivnega iskanja poginulih divjih prašičev, povečano vzorčenje in preiskave na APK tako pri domačih kot pri divjih prašičih ter poostren nadzor nad izvajanjem biovarnostnih in drugih predpisanih ukrepov.

APK 14 7 23
APK 17 7 2023

MKGP – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato znova poziva:

  • vse rejce prašičev, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, s katerimi se zmanjša tveganje za vnos bolezni v rejo,
  • lovce, da pri izvajanju lova upoštevajo biovarnostne ukrepe in da se izogibajo lovu v državah oziroma na območjih, kjer je potrjena APK,
  • vse, ki se vračajo iz držav, kjer je APK prisotna, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni in da morebitne ostanke hrane, ki so jo prinesli s seboj, ne odlagajo v naravo temveč v le za to namenjene pokrite zabojnike.

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi. Za bolezen so značilne velike izgube, tako neposredne (pokončanje prašičev v okuženih obratih) kot tudi posredne, predvsem zaradi omejitev trgovanja in izvoza živali in izdelkov ter surovin, ki izvirajo od prašičev.

Več informacij na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-org...


Spoznajte, sodelujte, delite!

Obiščite spletno mesto kampanje o APK, kjer najdete več informacij, tudi infografike, že pripravljene objave za družbena omrežja in drugo gradivo.

Več informacij najdete tudi na spletnih straneh: http://www.afriskaprasicjakuga.si/.

Preberite tudi