V četrtek, 4. marca 2021 je preko spleta potekala 3. seja strokovnega odbora za govedorejo in mleko pri Zadružni zvezi Slovenije.

Na seji so med drugim obravnavali razmere na trgu z govejim mesom in mlekom in se seznanili s strateškim načrtom za obdobje 2023 – 2027.

Razmere na trgu z mlekom, zlasti pa z govejim mesom, so težavne, saj so odkupne cene zelo nizke in ne pokrivajo proizvodnih stroškov.

Primerjava z razmerami v drugih državah članicah pa je pokazala, da so razmere v Sloveniji nerazumno slabše kakor drugod, saj so odkupne cene klavnega goveda in mleka med najnižjimi v Evropi in tudi ne sledijo trendom v EU, kjer so se odkupne cene že opomogle. Zadruge bodo proučile možnosti za tesnejše sodelovanje, kakor tudi vzpostavitev zadrug drugega reda oz. organizacij proizvajalcev.

V nadaljevanju so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS predstavili osnutek strateškega načrta za obdobje 2023 – 2027.


Glavna sprememba bo ukinitev plačilnih pravic in s tem povezana zgodovinska plačila, ki bodo najbolj prizadela predvsem govedorejo.
predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Ministrstvo pripravlja za natančnejša usklajevanja sektorskega načrta za sektor govedoreje t.i. delovne skupine, kjer bodo sodelovali tudi predstavniki Zadružne zveze Slovenije.

Preberite tudi

04.12.2023

Vlada naj z dejanji dokaže, da misli resno

Gospodarske in kmetijske organizacije ter združenja zbrana v t.i. gospodarskem krogu pozdravljajo namero predsednika vlade Roberta Goloba, ki je z novim letom napovedal redna, mesečna srečanja z gospodarstvom, vendar ostajajo previdna spričo dejstva, da se je vlada v preteklosti že večkrat izneverila. V kolikor so obljube predsednika vlade iskrene, naj to dokaže z zamrznitvijo že napovednih dodatnih obremenitev gospodarstva, so bili na novinarski konferenci neomajni predsednice in predsedniki omenjenih organizacij in združenj.

Preberi več

22.11.2023

Zadružniki na regijskih posvetih Zadružne zveze Slovenije izpostavili številne pereče teme kmetijske politike

Ljubljana, 22. november – Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je v prvi polovici novembra 2023 tradicionalno izvedla 5 regijskih posvetov zadrug, kjer smo pregledali aktualne teme s področja kmetijstva in ukrepov kmetijske politike v letu 2023 ter napovedi za leto 2024 kot tudi rezultate poslovanja kmetijskih zadrug. V konstruktivni razpravi ob zaključku posvetov so zadružniki odprli številne pereče teme, ki so jih naslovili zlasti na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Preberi več