Ljubljana, 6. 1. 2023 Zadružna Zveza Slovenije poziva svoje zadruge članice in njihove člane, da s podpisom peticije na internetni strani nizjidavki.si podprete pobudo, ki poziva vlado, da ponovno odpre zakon o dohodnini z namenom najti najboljšo kompromisno rešitev, saj je trenutni predlog v časih negotove gospodarske situacije in rastoče inflacije nerazumno oster do delovno aktivnih ljudi, še posebej do srednjega razreda in kmetov ter bi lahko pomembno vplival na nižjo samooskrbo s hrano. Zadrugam članicam predlagamo, da poziv pošljete tudi svojim članom in zaposlenim.

Obveščamo vas, da je Zadružna zveza Slovenije ena izmed podpornic pobude za ustavno presojo novele Zakona o dohodnini, ki jo je sprejel Državni zbor RS na izredni seji dne 9. 12. 2022 in je objavljena v Uradnem listu RS, št. 158/22.

Predstavniki 13 organizacij s področij gospodarstva in kmetijstva izpostavljamo, da bodo razen na kratek rok prejemniki minimalnih plač ter mladi, vsi drugi zaposleni z decembrsko novelo zakona o dohodnini izgubljali prejemke v primerjavi z novelo, ki je začela veljati marca 2022. Uvedene spremembe pretežno povečujejo obdavčitev fizičnih oseb z dohodnino ali večajo obdavčitev dohodkov od nepremičnin in ponovno uvajajo davčno manj ugodno obravnavo prodaje lastnih delnic podjetjem.

Višja obdavčitev za normirane s. p. za prihodke, večje od 50.000 EUR (12.500 EUR za popoldanske s.p. in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji) na letni ravni, še vedno pomeni visoko razliko v obdavčitvi glede na redna delovna razmerja. Novela na področju kmetijstva drastično posega v davčni položaj kmetov na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo (OMD). Gre za območja, na katerih se prav s kmetovanjem ohranjata krajina in poseljenost, kljub dejstvu, da so pridelovalne razmere težje in kot take prinašajo bistveno višje stroške. Subvencije za OMD niso dohodkovna plačila in zato doslej niso bile obdavčene.

Namenjene so zgolj delnemu pokritju dodatnih stroškov, ki jih prinaša kmetovanje na teh, za obdelovanje, zahtevnih območjih. V OMD plačila je vključenih 73,5 % kmetijskih zemljišč, ki so v zbirnih vlogah. Problematika na novo uvedene obdavčitve se tako nanaša na kar 46.661 kmetij od 55.766.

Ustavno sodišče mora sedaj v čim krajšem času odločiti o zadržanju izvajanja novele zakona, celotno skupno izjavo za javnost vseh 13 organizacij, s podrobno analizo in primerjavo ključnih sprememb lahko preberete tukaj.

Preberite tudi

04.12.2023

Vlada naj z dejanji dokaže, da misli resno

Gospodarske in kmetijske organizacije ter združenja zbrana v t.i. gospodarskem krogu pozdravljajo namero predsednika vlade Roberta Goloba, ki je z novim letom napovedal redna, mesečna srečanja z gospodarstvom, vendar ostajajo previdna spričo dejstva, da se je vlada v preteklosti že večkrat izneverila. V kolikor so obljube predsednika vlade iskrene, naj to dokaže z zamrznitvijo že napovednih dodatnih obremenitev gospodarstva, so bili na novinarski konferenci neomajni predsednice in predsedniki omenjenih organizacij in združenj.

Preberi več

22.11.2023

Zadružniki na regijskih posvetih Zadružne zveze Slovenije izpostavili številne pereče teme kmetijske politike

Ljubljana, 22. november – Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je v prvi polovici novembra 2023 tradicionalno izvedla 5 regijskih posvetov zadrug, kjer smo pregledali aktualne teme s področja kmetijstva in ukrepov kmetijske politike v letu 2023 ter napovedi za leto 2024 kot tudi rezultate poslovanja kmetijskih zadrug. V konstruktivni razpravi ob zaključku posvetov so zadružniki odprli številne pereče teme, ki so jih naslovili zlasti na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Preberi več