V javni razpravi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah. Besedilo novele je dostopno na povezavi eUprava – Zakon o zadrugah.


Ključne spremembe se nanašajo na:

  • Uvedbo revizije poslovanje, upravljanja ali posameznih poslov zadruge – novi 31.a in 31.b člen,
  • Izvedbo sej organov zadruge s pomočjo elektronskih sredstev in brez fizične prisotnosti članov,
  • Pospešitev postopkov združitev in delitev zadrug,
  • Redakcijske spremembe.

Pripombe na zakona je možno oddati do 8. 3. 2021. Strokovne službe in organi Zadružne zveze Slovenije, z.o.o. so predlog novele že obravnavali. Za vsa dodana pojasnila in vprašanja smo vam na voljo.

Preberite tudi

Grižljaj, ki nas resnično nahrani

Nova promocijska kampanja Zadružne zveze Slovenije, ki sporoča, da smo zadruge temelj slovenskega podeželja, njen osnovni gradnik, ki nam daje trdnost, pa so družinske kmetije članov in partnerjev. Njihov plod dela je hrana slovenskega izvora.

Preberi več