V javni razpravi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah. Besedilo novele je dostopno na povezavi eUprava – Zakon o zadrugah.


Ključne spremembe se nanašajo na:

  • Uvedbo revizije poslovanje, upravljanja ali posameznih poslov zadruge – novi 31.a in 31.b člen,
  • Izvedbo sej organov zadruge s pomočjo elektronskih sredstev in brez fizične prisotnosti članov,
  • Pospešitev postopkov združitev in delitev zadrug,
  • Redakcijske spremembe.

Pripombe na zakona je možno oddati do 8. 3. 2021. Strokovne službe in organi Zadružne zveze Slovenije, z.o.o. so predlog novele že obravnavali. Za vsa dodana pojasnila in vprašanja smo vam na voljo.

Preberite tudi

Od pravilno postavljene kmetijske politike odvisen obstoj pridelave slovenske hrane v prihodnosti

Ljubljana, 3. december 2021 – Na današnjem drugem regijskem posvetu Zadružne zveze Slovenije (ZZS), ki je združil zadružnike iz celjske, koroške-savinjske-šaleške, ptujsko-ormoške, prekmursko-prleške, štajerske, dolenjsko-belokranjske in posavske regije, je glavno vzdušje razprave usmerjala sredina novica o zagotovitvi dodatnih 310 milijonov eurov slovenskih sredstev v strateškem načrtu za obdobje 2023 – 2027.

Preberi več