Na seji so obravnavali novele Zakona o zadrugah, novelo Zakona o kmetijstvu, novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih in odloke o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka zaradi epidemije in sicer za sektor pridelave jabolk, vinogradništvo in dopolnilne dejavnosti. Člani odbora so predlagali ZZS, da seznani upravni odbor ZZS s podanimi pripombami na predstavljena gradiva in jih posreduje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preberite tudi

Od pravilno postavljene kmetijske politike odvisen obstoj pridelave slovenske hrane v prihodnosti

Ljubljana, 3. december 2021 – Na današnjem drugem regijskem posvetu Zadružne zveze Slovenije (ZZS), ki je združil zadružnike iz celjske, koroške-savinjske-šaleške, ptujsko-ormoške, prekmursko-prleške, štajerske, dolenjsko-belokranjske in posavske regije, je glavno vzdušje razprave usmerjala sredina novica o zagotovitvi dodatnih 310 milijonov eurov slovenskih sredstev v strateškem načrtu za obdobje 2023 – 2027.

Preberi več