Na seji so obravnavali novele Zakona o zadrugah, novelo Zakona o kmetijstvu, novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih in odloke o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka zaradi epidemije in sicer za sektor pridelave jabolk, vinogradništvo in dopolnilne dejavnosti. Člani odbora so predlagali ZZS, da seznani upravni odbor ZZS s podanimi pripombami na predstavljena gradiva in jih posreduje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preberite tudi

Grižljaj, ki nas resnično nahrani

Nova promocijska kampanja Zadružne zveze Slovenije, ki sporoča, da smo zadruge temelj slovenskega podeželja, njen osnovni gradnik, ki nam daje trdnost, pa so družinske kmetije članov in partnerjev. Njihov plod dela je hrana slovenskega izvora.

Preberi več