Na seji so obravnavali novele Zakona o zadrugah, novelo Zakona o kmetijstvu, novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih in odloke o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka zaradi epidemije in sicer za sektor pridelave jabolk, vinogradništvo in dopolnilne dejavnosti. Člani odbora so predlagali ZZS, da seznani upravni odbor ZZS s podanimi pripombami na predstavljena gradiva in jih posreduje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preberite tudi