V petek 27.2.2021 je preko spleta potekala 8. seja Sveta za OMD pri MKGP. Na seji je bilo udeležencem predstavljen strateški načrt SKP in sicer II. steber 2023-2027. Seje se je udeležil tudi kmetijski minister dr. Jože Podgoršek in predstavniki ZZS.

Slovenija bo za kmetijstvo v novem programskem obdobju 2021 – 2027 prejela 1,8 milijarde €.

Cilji so usmerjeni med drugim tudi v naložbe gorskih kmetij v pridelavo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ter razvoj kmetij na najtežjih pridelovalnih območjih. Udeleženci seje so obravnavali predloge projektov financiranih iz mehanizma za okrevanje, potek priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) ter predloge za oblikovanje ukrepov nove SKP na področju ohranjanja kmetovanja na hribovskih kmetijah.

Člani Sveta so predlagali, da se podprejo podpore predvsem: za dobrobit živali za vse živalske vrste (ureditve hlevov), infrastrukturo na podeželju ( ceste, vodovod, elektrika, tudi na planinah) in ekološko kmetovanje. Za podporo nakupa za specialno mehanizacijo za težko obdelovalne pogoje so nekateri pripomnili, da so ne nekaterih kmetijah nakupovali mehanizacijo na zalogo.

Člani so bili enotni, da je potrebno za vsako intervencijo preveriti njen učinek. Člani Sveta za OMD so podprli ukinitev plačilnih pravic in ukinitev Robičevega sistema. Predlagali so tudi, da se upošteva število točk in uvede lestvica.

Člani Sveta podali tudi predloge za oblikovanje ukrepov nove SKP na področju ohranjanja kmetovanja na hribovskih kmetijah ter ustvarjanja pogojev za zainteresiranost mladih za prevzem hribovskih kmetij izključno na območjih OMD. Potrebno je poiskati vzvode, da se mlade zadrži na hribovskih kmetijah, v nasprotnem primeru bo prišlo do zaraščanja kmetijski površin.

Prisotnim je bilo predstavljena informacija o Shemi za okolje in podnebje ter KOPOP v SN v 2023-2027.

Preberite tudi

04.12.2023

Vlada naj z dejanji dokaže, da misli resno

Gospodarske in kmetijske organizacije ter združenja zbrana v t.i. gospodarskem krogu pozdravljajo namero predsednika vlade Roberta Goloba, ki je z novim letom napovedal redna, mesečna srečanja z gospodarstvom, vendar ostajajo previdna spričo dejstva, da se je vlada v preteklosti že večkrat izneverila. V kolikor so obljube predsednika vlade iskrene, naj to dokaže z zamrznitvijo že napovednih dodatnih obremenitev gospodarstva, so bili na novinarski konferenci neomajni predsednice in predsedniki omenjenih organizacij in združenj.

Preberi več

22.11.2023

Zadružniki na regijskih posvetih Zadružne zveze Slovenije izpostavili številne pereče teme kmetijske politike

Ljubljana, 22. november – Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je v prvi polovici novembra 2023 tradicionalno izvedla 5 regijskih posvetov zadrug, kjer smo pregledali aktualne teme s področja kmetijstva in ukrepov kmetijske politike v letu 2023 ter napovedi za leto 2024 kot tudi rezultate poslovanja kmetijskih zadrug. V konstruktivni razpravi ob zaključku posvetov so zadružniki odprli številne pereče teme, ki so jih naslovili zlasti na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Preberi več