Ljubljana, 29. 6. 2023 - Predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij (KGZS, SKS, ZZS) so se dne 28. junija 2023 v luči bližajoče žetve srečali in izmenjali mnenja glede letošnje letine žit. Na sestanku so prisotni izpostavili, da bo letošnja letina slabše kakovosti in manjša kakor v lanskem letu, saj so vremenski pogoji omogočili razvoj številnih bolezni, ki jih kmetje težko obvladujejo. Ugotavljajo, da je iz uradnih podatkov TIS razvidno, da je odkupna cena v primerjavi z lanskim letom nižja za več kot 40 odstotkov, kar je posledica neomejenega uvoza žit iz Ukrajine, posledično so tudi zaloge žit pri odkupovalcih žit visoke. Na drugi strani se stroški pridelave niso znižali, saj je setev potekala v času, ko so se beležili visoki stroški repromateriala. Ugotavljajo, da so pridelovalci žit trenutno v težkem položaju, in če bodo prepuščeni trgu, se bo pridelava žit že z naslednjo sezono krepko zmanjšala, kar bo slovensko samooskrbo z žiti dodatno znižalo.

Iz zgoraj navedenih razlogov so predstavniki kmetijskih organizacij pozvali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da:


  • nemudoma ukrepa in omeji uvoz žit ter mlevskih izdelkov iz Ukrajine oz. ukrajinskega porekla ter
  • slovenskim pridelovalcem žit zaradi porušenega delovanja trga, ki je posledica ukrajinske krize, nameni finančno pomoč v višini razlike med dejansko odkupno ceno žit v Sloveniji (referenca tržni informacijsko poročilo za trg pšenice in koruze Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja) in lastno ceno (izračunano s strani Kmetijskega inštituta Slovenije).

Preberite tudi