Smernice za ohranitveno kmetijstvo za ohranjanje rodnosti prsti je predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar pripravila strokovna skupina iniciative za osveščanje o krizi prsti in potrebe po ohranitvenem kmetijstvu. V njem so predstavljeni predlogi za ohranjanje in povečanje rodovitnosti tal, prst namreč predstavlja kompleksen, pravzaprav največji ekosistem na kopnem. V smernicah je uvodoma zapisano: "Prav vsi si moramo prizadevati za ohranitev planeta, zato je še kako pomembno, da razmišljamo dolgoročno, da izvajamo ukrepe, ki so vzdržni in predstavljajo možnost, da najprej upočasnimo, nato ustavimo, na koncu pa obrnemo trende, ki uničujejo rodovitno prst v nasprotno smer".

Preberite tudi