Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se podaljšuje obdobje veljavnosti obstoječega odloka, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji, ki je ponovno prešla v rdečo fazo, pa se oži izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo. V tej regiji se tako poleg obstoječih izjem, katerih delovanje ni pogojeno s testiranjem na novi koronavirus, dovoli obratovanje med drugim tudi naslednjim dejavnostim, vendar pod pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo na novi koronavirus:

  • prodajalnam, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
  • kmetijskim prodajalnam,
  • specializiranim prodajalnam z otroškim programom,
  • prodajalnam s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
  • tržnice,
  • premičnim stojnicam za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev.

Odlok velja od 27. februarja do 5. marca 2021. Več o odloku

Preberite tudi