Ljubljana, 29. 9. 2022 - Zadružna zveza Slovenije (ZZS) ocenjuje, da so naložbe kmetov, ki so organizirani v zadruge, organizacije proizvajalcev in skupine proizvajalcev (kolektivne naložbe) v zbirne centre za kmetijske pridelke in živino ter pripravo za trg v strateškem načrtu ustrezno prepoznane.

Pričakuje pa, da bo kmetijsko ministrstvo s prvo revizijo in spremembo načrta zvišalo največje vrednosti tovrstnih naložb v kmetijstvu in ustrezneje kot ključne za krepitev moči kmetov v verigah vrednosti prepoznalo tudi njihove kolektivne naložbe v predelavo in trženje.

Ker je bil strateški načrt v sprejem na vlado poslan brez predhodne seznanitve deležnikov s končnimi spremembami dokumenta in v luči spremenjenih razmer za kmetijsko-živilsko dejavnost zaradi vojne v Ukrajini, ZZS poziva ministrstvo, da nemudoma pristopi k njegovi reviziji s stališča zagotavljanja samooskrbe s hrano in prehranske suverenosti države.

Pogojevanja pri ukrepih vezanih na živinorejo je potrebno utemeljiti na strokovnih temeljih in s kmetijskimi organizacijami voditi pravočasen in transparenten dialog.

Preberite tudi

04.12.2023

Vlada naj z dejanji dokaže, da misli resno

Gospodarske in kmetijske organizacije ter združenja zbrana v t.i. gospodarskem krogu pozdravljajo namero predsednika vlade Roberta Goloba, ki je z novim letom napovedal redna, mesečna srečanja z gospodarstvom, vendar ostajajo previdna spričo dejstva, da se je vlada v preteklosti že večkrat izneverila. V kolikor so obljube predsednika vlade iskrene, naj to dokaže z zamrznitvijo že napovednih dodatnih obremenitev gospodarstva, so bili na novinarski konferenci neomajni predsednice in predsedniki omenjenih organizacij in združenj.

Preberi več

22.11.2023

Zadružniki na regijskih posvetih Zadružne zveze Slovenije izpostavili številne pereče teme kmetijske politike

Ljubljana, 22. november – Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je v prvi polovici novembra 2023 tradicionalno izvedla 5 regijskih posvetov zadrug, kjer smo pregledali aktualne teme s področja kmetijstva in ukrepov kmetijske politike v letu 2023 ter napovedi za leto 2024 kot tudi rezultate poslovanja kmetijskih zadrug. V konstruktivni razpravi ob zaključku posvetov so zadružniki odprli številne pereče teme, ki so jih naslovili zlasti na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Preberi več