Ljubljana, 29. 9. 2022 - Zadružna zveza Slovenije (ZZS) ocenjuje, da so naložbe kmetov, ki so organizirani v zadruge, organizacije proizvajalcev in skupine proizvajalcev (kolektivne naložbe) v zbirne centre za kmetijske pridelke in živino ter pripravo za trg v strateškem načrtu ustrezno prepoznane.

Pričakuje pa, da bo kmetijsko ministrstvo s prvo revizijo in spremembo načrta zvišalo največje vrednosti tovrstnih naložb v kmetijstvu in ustrezneje kot ključne za krepitev moči kmetov v verigah vrednosti prepoznalo tudi njihove kolektivne naložbe v predelavo in trženje.

Ker je bil strateški načrt v sprejem na vlado poslan brez predhodne seznanitve deležnikov s končnimi spremembami dokumenta in v luči spremenjenih razmer za kmetijsko-živilsko dejavnost zaradi vojne v Ukrajini, ZZS poziva ministrstvo, da nemudoma pristopi k njegovi reviziji s stališča zagotavljanja samooskrbe s hrano in prehranske suverenosti države.

Pogojevanja pri ukrepih vezanih na živinorejo je potrebno utemeljiti na strokovnih temeljih in s kmetijskimi organizacijami voditi pravočasen in transparenten dialog.

Preberite tudi

Grižljaj, ki nas resnično nahrani

Nova promocijska kampanja Zadružne zveze Slovenije, ki sporoča, da smo zadruge temelj slovenskega podeželja, njen osnovni gradnik, ki nam daje trdnost, pa so družinske kmetije članov in partnerjev. Njihov plod dela je hrana slovenskega izvora.

Preberi več