VHVVR je v obdobju od 23. 11. do 10. 12. 2020 izvedla uradni nadzor nad sledljivostjo in označevanjem perutninskega in prašičjega mesa v skladiščih trgovskih verig in z njimi povezanih mesnic. V okviru tega nadzora so pregledali 33 skladišč (od tega 9 centralnih skladišč) in 48 mesnic. Na podlagi ugotovljenih neskladnosti je bilo izrečenih 31 inšpekcijsko upravnih in inšpekcijsko prekrškovnih ukrepov. V 14 primerih je bilo ugotovljeno neskladje v zvezi z vhodnimi in izhodnimi dokumenti in sicer v zvezi z navedbo porekla mesa, zagotavljanjem sledljivosti ter pomanjkljivimi deklaracijami.

Komisija je obravnavala tudi predloge odlokov o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v kmetijstvu zaradi drugega vala epidemije covid-19. Predstavnica ZZS je predlagala, da se čim prej pripravi tudi odloke za finančna nadomestila za rejce drobnice, prašičev in govedi.

Preberite tudi