Zavedati se moramo, kako močno osnovo prehranske varnosti danes že imamo v zadružništvu, ki tako kmetu kot družbi zagotavlja dolgoročno stabilnost.

Preberite tudi