S pripojitvijo novomeške zadruge k trebanjski je nastala največja kmetijska zadruga v Sloveniji.


Novonastala zadruga ima okoli 10-odstotni tržni delež v Sloveniji in združuje 1000 članov, zaposluje skoraj 250 delavcev.
Zadružna Zveza Slovenije

Delovala bo na območju 15-tih občin jugovzhodne Slovenije. Že v času združevanja zadrug so bili vidni pozitivni sinergijski učinki. Nekatere stroške so že v prvi fazi močno znižali, povečali so založenost nekaterih prodajaln, v vseh prodajalnah zadruge omogočajo tudi dostavo na dom. Ohranili so in nadgrajujejo blagovno znamko KZ Krka »Dobrote s kmetije«. (povzeto po oddaji Radia Slovenija 1: Za naše kmetovalce z dne 7.2.2021)

Preberite tudi

Grižljaj, ki nas resnično nahrani

Nova promocijska kampanja Zadružne zveze Slovenije, ki sporoča, da smo zadruge temelj slovenskega podeželja, njen osnovni gradnik, ki nam daje trdnost, pa so družinske kmetije članov in partnerjev. Njihov plod dela je hrana slovenskega izvora.

Preberi več