Stanovske organizacije čebelarjev, kmetov in zadrug smo novembra 2023 v tednu, ko je potekal Tradicionalni slovenski zajtrk izvedle obsežno promocijsko akcijo, s pomočjo katere smo s knjižico »Recepti z okusi Slovenije« izpostavile našo skupno pobudo iz leta 2022, da Dan slovenske hrane preraste v Teden slovenske hrane. Predlagale smo, da naj bi v Tednu slovenske hrane vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialnovarstvene in druge javne ustanove na svoje jedilnike uvrstile lokalne pridelke, jedi iz lokalno pridelanih sestavin ter živila slovenskega porekla. S spremljajočimi aktivnostmi bi v javnih ustanovah in gospodinjstvih spodbujali izbiro pridelkov in živil slovenskega porekla, zdrav življenjski slog, odgovoren odnos do hrane, pridobivanje znanja o pripravi jedi, kulturo prehranjevanja ter ohranjanje bogate slovenske kulinarične dediščine. Stanovske organizacije smo podale pobudo s ciljem povezati vse deležnike v trajnostno in odgovorno lokalno prehransko verigo od njive do krožnika za dobrobit vseh generacij – tako danes kot v prihodnosti. Želimo si, da bodo aktivnosti v tednu slovenske hrane prispevale k večjemu spoštovanju hrane ter naravnih virov, potrebnih za njeno proizvodnjo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pobudo enajstih stanovskih organizacij; Čebelarske zveze Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Ekoci - eko civilne iniciative Slovenije, Združenja za trajnostno prihodnost, Zveze sadjarskih društev Slovenije, Gibanja Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen, Gibanje Rajski vrt in Konzorcija evropsko zaščitenih živilskih pridelkov in izdelkov, Vladi RS predlagalo razglasitev Tedna slovenske hrane. Pobuda naj se Dan slovenske hrane razširi v Teden slovenske hrane, je tik pred koncem lanskega leta dozorela v razglasitev Tedna slovenske hrane. Sklep o njegovi razglasitvi je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji seji 21. decembra 2023 in ga naslednji dan objavila v Uradnem listu št. 132/23, preberete si ga lahko tudi TUKAJ.

V letošnjem letu bomo tako prvič obeleževali Teden slovenke hrane, ki bo potekal tretji teden v novembru, utečeno se bo izvajal projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.

Vabimo vas k prebiranju preteklih objav glede pobude, zlasti pa knjižice »Recepti z okusi Slovenije«, kjer najdete ideje za pripravo tradicionalnih slovenskih jedi iz lokalnih sestavin: TUKAJ.

Preberite tudi